Holländargatan 18 , 111 60 STOCKHOLM , tel. 08-14 95 13, info@wilkestad.com